DECRETO N° 078/2022 - LICITACION PUBLICA N° 2
Obra: REHABILITACION DE CALZADA RUTA PROVINCIAL N° 48 – ACCESO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA – TRAMO: RUTA NACIONA N° 12 –SANTA ELENA”